Năm 2020 đọng lại những thành tích nổi bật của Tân Cảng Catering

1) – Tích cực phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên, khách hàng và đối tác.

2) – Đảm bảo cung ứng hậu cần đầy đủ, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khó lường. Hoàn thành gần 600 chuyến tàu đi biển trong đó 33 chuyến xuất phát nhanh trong vòng 2 tiếng và 4 tiếng

3) – Xây dựng quy chế lao động, quy trình làm việc của các phòng ban

4) – Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh doanh, đầu tư mở rộng mạng lưới Tân Cảng Coffee, tiếp nhận Bếp Nhà Tròn tại Cảng Cát Lái, phấn đấu làm mô hình điểm cho tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Khai trương Tân Cảng Coffee C

Khai trương ăn sáng tại Bếp Nhà Tròn

5) – Chủ động giải quyết bài toàn thiếu dòng tiền sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc các khoản nợ ngắn hạn

6) – Xây dựng vùng nguyên liệu thực phẩm thông qua việc hợp tác với các nhà vườn tại Đà Lạt, Vũng Tàu,…

7) – Đẩy mạnh công tác truyền thông thương hiệu Tân Cảng Catering với fanpage Tân Cảng Catering – TCOTS Cát Lái và website www.tancang-catering.com.vn

Fanpage Tan Cang Catering – TCOTS Cát Lái

Website: www.tancang-catering.com.vn

8) – Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua 3 chuyến từ thiện

9) – Tổ chức chuyến du lịch đầu tiên cho toàn hệ thống 89 cán bộ nhân viên tại Resort Vietsov Petro.

10) – Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng tưởng 20 % so với năm 2019, đạt 98% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.9 tỷ đồng, tăng trưởng 140% so với năm 2019, đạt 80% so với kế hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *